Telefon : (+90) 0532 463 84 80

E-Posta : kocsan@mail.com


4
Eki

1) Kompresör yada Hava Kompresörü

Kompresör MotoruSıkıştırılmış hava, ilk çağlarda var olan ilkel insanların dahi enerji kaynağı olarak kullandığı bir unsurdur. Örneğin; ilk insanlar, ateşi alevlendirmek adına üfleme yöntemini kullanmakta idi. Bunun yanı sıra; İ.Ö. 1500 tarihinde, eski Mısır’da metali eritmek için kullanılan fırınların içerisinde gene bu şekilde havayı sıkıştırma yönteminin kullanıldığını görebiliriz. Bu kullanım ihtiyacı XVII. Ve XVIII yüzyıl içerisine kadar devam etmiştir.

İlk kullanım alanları ve 18. yüzyıldan sonra ki endüstri alanında yapılan gelişmeler, doğrudan bir kompresör mantığının daha net oluşmasına neden olmuştur. Bu açıdan baktığımız zaman, kompresör tarihinin/tarihçesinin oldukça eskilere dayandığını görebiliriz. Lakin 1650 tarihinde Otto von Guericke tarafından yapılan kompresör çalışmaları, vakum konusunda ki pompalar bu konudaki en temel gelişmeler olmuştur. Tarihsel süreçte ki gelişimini bu yıldan itibaren ele alabiliriz. Bu tarihten sonraki gelişmeleri takiben 1829 tarihinde William Mann basınçlı hava kompresör makine patentini almıştır. Yapılacak olan kompresör üretimleri, ekonomik açıdan daha uygun seçenekler ve üretilen kompresörlere oranla daha hafif makineler, bu gelişmelerin akabinde yapılmıştır. Günümüzde üretilen kompresörler oldukça kullanışlı ve rahattır. Zira ilk kompresör, insan gücü/kas gücü ile çalışmakta idi.

1829 tarihi ile başlayan gelişmeler 1872 tarihinde farklı bir boyut kazanmış, sıkıştırma işlemi ile birlikte soğutma işlemi de yapılmaya başlanmıştır. Yaşanılan tüm bu tarihsel geçmişte, kompresör üretimleri çok daha gelişmiş, çok daha kullanışlı bir hale gelmiştir. Nitekim günümüz içerisinde bu konuda daha kapsamlı üretimler yapan firmalar oldukça fazladır.

2) Kompresör Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Atmosfer içerisinde yer alan hava ve diğer gazlar, belli bir basınç içerisinde bulunmaktadır. Kompresör, var olan bu gazların ve havanın, sahip oldukları basınçtan çok daha yüksek orandaki basınçlara sıkıştırılmak istenmesi durumunda kullanılmakta olan motorlu bir makinedir. Bu duruma, basit bir açıklama getirecek olur isek, havanın sıkıştırılarak basınçlı bir hale getirilmesi olayı şeklinde ifade edebiliriz. Ayrıca, var olan atmosfer basıncının altına inilmek istenmesinde de gene kompresör kullanılmaktadır.

Özellikle sanayi içerisinde birçok alanda basınçlı hava tesisatları yer almaktadır. Kompresör, bu tesisatların ihtiyaç duyduğu havayı üretebilmek adına kullanılır. Ayrıca, ihtiyaç duyulan bu havanın depolanma işleminde gene kompresör sayesinde yapılır. Malum, birçok sanayi işleminde ihtiyaç duyulan bu basınçlı hava anlık olarak gerek duyulan bir durum değildir. Elde edilmesi ve ihtiyaç halinde kullanılması gerekir. Kompresör ise, bu tür durumlarda hava ihtiyacını karşılayan, istenildiği zaman sunan makinedir.

Kullanım alanlarını örnekler ile ele alacak olur isek; taşınmayan ve taşınan kompresörlerin hangi alanlarda kullanıldığı şeklinde iki alt başlıkta inceleyebilir.

Kompresör nedir? Hava Kompresörleri

2-A) Taşınmayan Kompresörlerin Kullanım Alanları

• Ufak çaptaki aletlerin çalışması için gerekli olan ihtiyaçlarda,
• Havalı matkaplarda,
• Ulaşımda sıkça kullanılan araçların boyanmasında kullanılmakta olan sistemlerde,
• Çeşitli sıvıların üretiminde kullanılan pompalarda,
• Pnömatik presler içerisinde,
• Tezgâhlarda geliştirilmiş olan basınçlı kumanda sistemlerinde,

2-B) Taşınması Mümkün Olan Kompresörlerin Kullanım Alanları

• Özellikle kaldırımlarda ve betonlarda ağır kayaları delmek için kullanılmakta olan tabancalarda,
• Çeşitli hava tabancalarında,
• Farklı amaçlarda ki hava pompalarında,
• Dalgıç ekipmanlarında yani su altında,
• Patlayıcı gazların yer aldığı bir çok alanlarda,

3) Kompresörler Nasıl Çalışır?

Çalışma aşamasında, öncelikli olarak soğutma amacı güden kompresörün görevine değinmeliyiz. Kompresörün yer aldığı sistem içerisinde var olan buharlaştırıcı ve soğutucu içerisinde ki ısıyla yüklü olan soğutucu akışkanı sayesinde sistemde dengesel sorunlara neden olabilir. Kompresör, bu akışkanı o bölgeden uzaklaştırma görevini üstlenir. Bu sayede, sürekli olarak gelen arkada ki akışkan için zemin hazırlanır ve düzen sağlanmış olur. Bu düzen içerisinde, kondanserde var olan yoğuşma sıcaklığı ne ise, akışkanın basıncını karşıt bir seviyeye çıkarır. Çalışma ve diğer konularda Kompresör Servisi hizmetimiz sayesinde destek almanızda mümkün durumdadır.

Kompresör nedir? Hava Kompresörleri

3-A) Pistonlu Kompresörlerin Temel Çalışma Mantığı

Her şeyden önce, pistonlu kompresörlerin elektrik motoru ile çalıştığını bilmekte fayda var. Özellikle endüstri içerisinde en sık kullanılan kompresör çeşididir.

Temelde, gaz ya da bahsettiğimiz gibi havanın sıkıştırılma yolu ile basıncını artırmak, kompresör ürününün kullanım amacıdır. En sık tercih edilen kompresör çeşitlerinden olan pistonlu kompresörler, var olan pistonun hareketi esnasında belirli bir düzen içerisinde açılan ve kapanan emme, basma supapları sayesinde akışkanın sıkıştırılması (hava depolanması) şeklinde çalışmaktadır. Örnek vermek gerekir ise; benzin istasyonları içerisinde, araçlarımızın lastiklerine hava basmamıza yardımcı olan kompresörler bu mantık çerçevesinde çalışmaktadır.

Pistonlu hava kompresörleri; kendi aralarında, yağsız hava kompresörleri, iki kademeli olan hava kompresörleri, yüksek basınç gemi kompresörleri, tek kademeli hava kompresörleri şeklinde sınıflara ayrılmış durumdadır. Günümüz içerisinde var olan pistonlu kompresörler genel anlamda bakıldığı zaman, yüksek deviri olan, tek etkili ve çok sayıda silindiri bulunan makineler olmaktadır.

3-B) Vidalı Kompresörlerin Temel Çalışma Mantığı

Bu kompresörler içerisinde iki vida yer almaktadır. Bu vidalar, tamamen birbirine ters olan iki farklı yönde asimetrik bir görüntü içerisinde dönmektedir. Bu dönme esnasında, iki farklı vida kendi arasında havayı tutar. Tutulan havanın hacmi, dönme işlemi sonucunda daha dar bir hâl alır. Hacminin daralması sonucunda ise, sıkışma ve üretim meydana gelir, sonuç alınır. Bu kompresör seçeneğinde, yağlı ve yağsız olarak iki farklı tip bulunmaktadır.

Kompresör nedir? Hava Kompresörleri

4) Kompresör Çeşitleri Nelerdir?

Kullanım alanları ve ufak ihtiyaç farklılıkları neticesinde üretilmiş olan çeşitli kompresörler bulunmaktadır. En sık tercih edilen kompresör çeşitlerinden yukarıda bahsettik. Genel anlamda bu çeşitleri ele alacak olursak, aşağıdaki sıralamayı yapabiliriz.

• Booster Hava Kompresör
• Hypnos Serisi Pistonlu Kompresör
• Pistonlu Kompresör
• Vidali Hava Kompresör
• Yağsız Vidali Hava Kompresör
• Seyyar Vidali Hava Kompresör
• Sessiz Kompresör
• Şaseli Kompresör

Kategori : Kompresör